Projecttitel

Training van Bella vrouwen in het produceren van CooKits en hooimanden

Plaats en land

Mopti / Ségou, Mali

Doelgroep

Vijf Bella vrouwen uit de omgeving van Mopti die al enkele jaren trainingen geven in het gebruik van CSI.

Korte projectomschrijving

De Bella’s zijn ex-slaven van de Toearegs en zij vormen één van de armste groepen in Mali. De vijf Bella vrouwen hebben de laatste jaren al een aantal KoZon-trainingen verzorgd in het gebruik van de kookmiddelen. Door het geven van die trainingen hebben de vrouwen steeds meer zelfvertrouwen gekregen. Zij wilden graag leren zelf CooKits en hooimanden te maken. Met de verkoop van de kookmiddelen en de trainingen in het gebruik, kunnen ze dan een bescheiden inkomen verdienen. De training vindt plaats in Ségou, bij het project Togo Tilé en op Here Bugu, bij Mopti.

Periode van uitvoering

2015

Begroting

2.100 euro

Financiering

ZONTA Club Arnhem Area

Uitvoerende organisatie

  • Association Togo Tilé (training)
    Directeur: Seydou Coulibaly
  • Rondom Baba, Mopti (samenwerkingspartner)
    Voorzitter: Yvonne Gerner
  • Solar Cooking KoZon:
    Coördinator: Wilma Goppel

Actuele stand van zaken

Begin maart reisden vijf Bella vrouwen van Mopti naar Ségou, naar het project Togo Tilé. Daar kregen zij van Seydou Coulibaly, de projectleider, en zijn medewerksters een training in het maken van CooKits en hooimanden. Tijdens een intensieve week werkte zij er hard aan zich de kneepjes van het vak eigen te maken. Zij maakten CooKits en leerde hoe zij de hooimanden moeten bekleden en vullen met katoen. Seydou koopt de manden in. De vrouwen vinden dat te duur en willen de manden zelf vlechten van goedkoper materiaal dat in de omgeving van Mopti volop is te vinden. De trainingen in het vlechten van de manden zal plaatsvinden op Here Bugu, het terrein van de stichting Rondom Baba van Yvonne Gerner in de buurt van Mopti.

Het is de bedoeling dat de vrouwen op hun beurt hun kennis weer doorgeven aan enkele groepen vrouwen die daarom hebben gevraagd. Zo wordt de kennis en de ervaring verder uitgerold over het land.

Related projects