Algemene privacyverklaring

Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift.

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw adres en/of e-mailadres wordt uitsluiten door ons gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, zoals het innen van de incasso’s of het toezending van informatie, zoals jaarverslagen en nieuwsbrieven. Uw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan de bank voor de verwerking van door u afgegeven incassomachtigingen.

Onze website is SSL-gecertificeerd. Indien u gebruik maakt van het contactformulier of het aanmeldingsformulier op onze website, worden uw gegevens versleuteld verzonden.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur, sponsor of belangstellende. Gebruik daarvoor het contactformulier op onze website of stuur een mail aan secretariaat@solarcookingkozon.nl

Per post kan ook: Secretariaat Solar Cooking KoZon, Forel 288, Amersfoort.

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Persoonsgegevens

De Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie die u via de website aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier, wordt vertrouwelijk behandeld.

Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de website van de Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon (solarcookingkozon.nl). Onze website bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden. Raadpleeg voor meer informatie de privacy statement en disclaimer van de betreffende website.

Op ons contactformulier vult u uw persoonlijke gegevens in. Deze gegevens worden door ons opgeslagen in een klantenbestand en worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te informeren over onze diensten en om direct met u in contact te treden. Uw e-mailadres wordt alleen voor dit doel gebruikt.

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) veranderen, of te (laten) verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om het bezoekgedrag op de website te analyseren. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen en worden gebruikt om onze website en dienstverlening te verbeteren.

Bewaartermijn

De Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon bewaart uw gegevens niet langer dan deze nodig zijn om het doel te bereiken, waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Het is daarom goed om deze regelmatig te raadplegen.