Visie en beleid

Voor Solar Cooking KoZon is het bevorderen van geïntegreerd zonnekoken en het gebruik van schone energie tegen de laagst mogelijke kosten, de belangrijkste doelstelling. We kiezen daarbij  voor een bedrijfsmatige aanpak waarbij vrouwen gestimuleerd worden te participeren in de lokale economie.

Geïntegreerd zonnekoken

De nadruk ligt op het gebruik van de (Solar) CooKit, Solar Box, hooimand, een water pasteurisatie metertje en hout besparende kooktoestellen: geïntegreerd zonnekoken; Integrated Solar Cooking (ISC) / Cuisine Solaire Intégrée (CSI). Daarnaast zullen op kleinere schaal Solar lampen en kleine zonnepaneeltjes voor dagelijks gebruik in de markt gezet gaan worden.

Participatie van vrouwen in de lokale economie

Om de kwaliteit van leven van vrouwen te verbeteren, ondersteunen we lokale ISC/CSI initiatieven waar vrouwen volop in kunnen participeren, hun positie kunnen verbeteren en inkomen genereren en participeren in de lokale economie. Vrouwen zijn ervaringsdeskundig op het gebied van koken en dagelijkse activiteiten en zijn daardoor bij uitstek vaardige marketeers, promotors en instructrices.

Bedrijfsmatige aanpak

Naast de ontwikkeling van een projectplan, wordt een bedrijfsplan geschreven voorzien van doelstellingen, een plan van aanpak en tijdsschema, een ISC/CSI promotie- en marketingplan en een gedetailleerde begroting. Daarnaast blijven charitatieve projecten mogelijk voor zeer arme groepen, zoals vluchtelingen en gehandicapten.

Projectlanden, netwerken en samenwerken

Projecten worden aangevraagd door een lokale NGO, coöperatie of organisatie. Onze stichting werkt nauw samen met deze lokale ISC/CSI experts in de functie van aanspreek – , coördinatie – en netwerkpunt.

Taak en functie van Stichting

De rol van Solar Cooking KoZon is voorwaardenscheppend en adviserend. Na een aanvankelijk begeleidende taak in een nieuw project, volgt een adviserende en ondersteunende rol.

Lees onze volledige visie en doelstellingen