Met de toenemende schaarste van brandhout neemt de vraag naar zonnekoken toe. Dat betekent dat er voor Solar Cooking KoZon meer werk te doen is en dat we ook meer geld nodig hebben om aan de vraag te beantwoorden.

We hebben dan ook altijd behoefte aan vrijwilligers die zich met ons willen inzetten voor dit mooie werk en aan donateurs en sponsors die ons werk financieel mogelijk maken.

Wij zijn ook heel blij met initiatieven van anderen, die ertoe bijdragen dat de doelstellingen van Solar CooKing KoZon verder worden verspreid. Bijvoorbeeld door het delen van informatie over ons werk via social media, het verspreiden van folders of het organiseren van bijeenkomsten, lezingen of inzamelingsacties.