De stichting Solar Cooking Nederland – KoZon (verkorte naam Solar Cooking KoZon) is per 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen de stichting KoZon en de stichting Solar Cooking Nederland.

De stichting KoZon (Koken met de Zon als warmtebron) is in 1998 opgericht door Wietske Jongbloed. Het doel van de stichting was: het opzetten van projecten die leiden tot besparing van brandhout in (droge) tropische gebieden door het introduceren van het gebruik van zonne-energie voor het bereiden van de dagelijkse maaltijden. De tweede doelstelling was, het leven en de gezondheid van vrouwen en kinderen te verbeteren.  KoZon werkte in Franstalig West-Afrika, met name Mali, Burkina Faso, Niger en Senegal en in de vluchtelingenkampen in Tsjaad.

De stichting Solar Cooking Nederland (SCN) is in 2003 gestart als ‘Stichting Solar Cooking Eritrea’. In 2006, nadat buitenlandse NGO’s uit Eritrea moesten vertrekken, is de naam veranderd in Solar Cooking Nederland. SCN had dezelfde doelstellingen als KoZon, maar werkte in Engelstalig Oost-Afrika. Aanvankelijk in Eritrea en Puntland-Somalië, later in Ethiopië en Uganda.

Vanaf het begin is er altijd een nauwe samenwerking geweest. De laatste jaren hebben we de samenwerking verder geïntensiveerd om uiteindelijk op 1 januari 2016 als een nieuwe, sterke stichting verder te gaan: ‘Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon’.

In de bijna 18 jaar KoZon en ruim 12,5 jaar Solar Cooking Nederland is veel bereikt. Duizenden vrouwen maken nu gebruik van Integrated Solar Cooking (ISC). De lokale partners in Afrika werken hard aan de verspreiding van Integrated Solar Cooking (ISC) / Cuisine Solaire Intégrée (CSI). Samen met deze partners is er en een schat aan kennis en ervaring opgebouwd; zowel op het gebied van  geïntegreerd zonnekoken als van het gebruik van Renewable Energy Technology (RET). Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van ISC/CSI netwerken tussen West- en Oost-Afrikaanse landen. Alle kennis en expertise is nu samengebracht in de nieuwe stichting.

Ook het bestuur en de medewerkers van de nieuwe stichting blijven zich met groot enthousiasme inzetten. Zij werken allemaal op vrijwillige basis en zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Daardoor wordt gemiddeld 95 % van alle donaties besteed aan de projecten in Afrika. De overige 5% bestaat vooral uit kosten voor voorlichting, promotie, fondsenwerving en bank- en administratiekosten.

Solar Cooking Nederland KoZon is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).