Solar Cooking KoZon heeft in Oost- en West-Afrika projecten in de volgende landen:

Van West naar Oost: Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Uganda en Ethiopië

Alle projecten in deze landen worden uitgevoerd door lokale partners onder verantwoordelijkheid van Solar Cooking KoZon. Onze rol is voorwaardenscheppend en adviserend. Na een aanvankelijk begeleidende taak in een nieuw project, volgt een adviserende en ondersteunende rol.

Noodhulpprojecten in Vluchtelingenkampen in Tsjaad

De projecten voor vluchtelingen vinden plaats in zes vluchtelingenkampen in Tsjaad, voor vluchtelingen uit Darfur, Soedan. Deze projecten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een Tsjadische niet gouvernementele organisatie (NGO).  In deze zes kampen koken nu ruim 40.000 vrouwen op de CSI-manier. Gebrek aan hout en gevaarlijke situaties voor de vrouwen wanneer zij buiten het kamp hout gaan zoeken, hebben er voor gezorgd dat zonnekoken daar gemeengoed is geworden.