Drs. J. Bos Oud-ambassadeur Soedan en Ethiopië
Jan Pronk
Prof. Dr. Ir. R. Rabbinge Em. Universiteitshoogleraar WUR, CGIAR
Jan Terlouw Natuurkundige, voormalig politicus, schrijver
Herman Wijffels