Zonnekoken: beter voor milieu, gezondheid en portemonnee

Wereldwijd koken meer dan 2 miljard mensen nog op hout of houtskool, vaak op een ‘drie stenen’ vuur. Een inefficiënte manier van koken die bovendien erg slecht is voor het milieu en de gezondheid. Het leidt tot toenemende ontbossing en uitstoot van veel CO2 en elk jaar overlijden ongeveer vier miljoen mensen, vooral vrouwen en kinderen, aan longziekten gerelateerd aan koken op een houtvuur.

 

De stichting Solar Cooking KoZon heeft als missie het gebruik van hout en houtskool als brandstof om te koken te verminderen door de zon als warmtebron te gebruiken. Daarvoor bestaan verschillende typen zonnekooktoestellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

In veel landen in Afrika schijnt de zon op minstens de helft van de dagen voldoende voor zonnekoken. Op momenten dat er onvoldoende zon is kunnen houtbesparende ovens gebruikt worden. Afhankelijk van de kwaliteit reduceren deze het gebruik van hout of houtskool met 30% tot wel 70%. Verder kan voedsel nagaren of warm gehouden worden in hooimanden in plaats van op het vuur. Deze manden worden
gemaakt door vrouwen, die daardoor een inkomen hebben.

Op plekken waar nog hout gesprokkeld kan worden, kost dit vrouwen of meisjes veel tijd. Als hout (of houtskool) gekocht moet worden bedragen de kosten hiervan in Afrika vaak 20 – 30% van het gezinsinkomen. En deze kosten stijgen jaarlijks. Met geïntegreerd zonnekoken, een combinatie van het gebruik van zonnekooktoestellen, hooimanden en houtbesparende ovens, kunnen gezinnen minstens de helft van die kosten voor koken besparen. In Kenia betekent dat voor een gemiddeld gezin een besparing van €15-20 per maand op een maandinkomen van €100-150.

De stichting Solar Cooking KoZon steunt mensen en groepen in Oost- en West- Afrika met advies en geld om in hun regio voorlichting te geven over geïntegreerd zonnekoken en te zorgen dat zonnekooktoestellen, hooimanden en houtbesparende ovens beschikbaar komen en gekocht kunnen worden.

 

Dit heeft er toe geleid dat duizenden huishoudens op deze nieuwe wijze koken en daarmee tijd en geld besparen. Zij kunnen deze besparing aan andere zaken besteden, zoals onderwijs voor kinderen of het opzetten van een klein handeltje. In een aantal gevallen heeft het ook geleid tot kleine bedrijfjes voor geïntegreerd zonnekoken, met bijbehorende werkgelegenheid. Meer informatie hierover is te vinden in de nieuwsbrieven hieronder en elders op de website.

Wilt u bijdragen aan ons werk? Klik dan hier.

 

Jaarverslag 2019

Graag delen wij met u het jaarverslag 2019 waarin u onder andere kunt lezen hoe het met onze projecten in Oost- en West-Afrika vergaat. Afgelopen jaar was weer een mooi jaar waar onze lokale partners verdere stappen hebben gezet en een aantal nieuwe initiatieven zijn gestart. De huidige coronacrisis heeft een enorme impact op de activiteiten van…

Lees meer

Nieuwsbrief 2019

Zoals u  van ons gewend bent presenteren wij aan het eind van het jaar een nieuwsbrief waarin wij verslag doen over onze projecten en overige zaken.

Afgelopen jaar was voor onze stichting een jaar met veel mooie en nieuwe initiatieven die zonder uw (financiële) ondersteuning niet zouden kunnen worden gerealiseerd. Om onze missie uit te voeren blijft uw steun hard nodig.

Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Graag verwijs ik naar de verhalen van onze vrijwilligers in de nieuwsbrief!

Lees meer

Jaarverslag 2018

Met veel plezier verwijzen wij naar ons jaarverslag 2018 met een overzicht van onze belangrijkste projecten en activiteiten in Oost- en West-Afrika. 2018 was een goed jaar voor onze stichting en onze lokale partners. Onze partners maken stappen in de meer bedrijfsmatige aanpak, waardoor ze sneller economisch zelfstandig worden. Daarbij zijn wij samen met onze partners een aantal nieuwe veelbelovende initiatieven gestart. In het verslag staat ook het financiële jaarverslag. 

Lees meer