Overweegt u introductie en implementatie van Integrated Solar Cooking ISC/CSI) in een Afrikaans land?

Solar Cooking KoZon wordt regelmatig benaderd door mensen die ISC/CSI willen introduceren ergens in Afrika. Overweegt u dit ook? Wij helpen u graag op weg, met een workshop en/of informatie. Tijdens de workshop wordt veel aandacht besteed aan het gebruik en het maken van de CooKit.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor succes.

1. Scholingsprogramma voedsel bereiden

Gebruikers hebben een scholingsprogramma nodig om met de CooKit voedsel te bereiden en water te pasteuriseren. Belangrijk is dat men ervaringen met elkaar kan uitwisselen en problemen kan oplossen.

Start de introductie van de Solar CooKit en Hooimand (nagaren en warmhouden) met het wekken van belangstelling bij potentiële gebruikers en het opleiden van lokale instructrices. Omdat de zon niet altijd schijnt is de CooKit niet altijd te gebruiken. Daarom raden wij  aan om geïntegreerd zonnekoken te introduceren. (Integrated Solar Cooking-ISC/ Cuisine Solaire Intégrée-CSI ) Daarbij gebruiken de vrouwen naast de CooKit en Hooimand , een hout besparend kooktoestel. Start een pilot met bijvoorbeeld 15 vrouwen uit eenzelfde dorp. Die kunnen dan een half jaar ervaring opdoen met ISC/CSI en hierover rapporteren; daarna kan besloten worden om door te gaan en zo ja, hoe.  Schriftelijke gebruiksaanwijzingen in het Engels  of Frans en de plaatselijke taal en een gebruiksaanwijzing voor analfabeten zijn onontbeerlijk.

2. Het fabriceren en verkopen van de CooKit

De CooKit is gemaakt van karton en aluminiumfolie en daarom goedkoop, maar ook kwetsbaar. Bijvoorbeeld door nat worden, niet goed opruimen na gebruik, of door vertrapping door beesten. Een CooKit gaat gemiddeld anderhalf tot 2 jaar mee, afhankelijk van het zorgvuldig vouwen en opbergen van de CooKit en daarnaast het klimaat in het betreffende land. Daarom is het belangrijk dat de CooKit ter plaatse wordt gefabriceerd en verkocht. Het maken van een CooKit is eenvoudig te leren. Het opzetten van een werkplaats en verkooppunt (small business) is noodzakelijk. Hiervoor zijn mogelijk microkredieten beschikbaar.

3. Garantie voor Continuïteit

Het gebruik van ISC/CSI moet op lange termijn niet afhankelijk zijn van de steun en financiering van een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie, -medewerker of vrijwilliger..

Het is daarom van groot belang dat de vraag naar introductie en implementatie van de CooKit c.a. komt van een lokale organisatie die bereid is en de kennis heeft een bedrijfsmatige aanpak te hanteren.  Uitgangspunt is de beschikbaarheid van lokale ISC/CSI experts

4. Eigen inzet

De laatste voorwaarde voor succes is de inzet van de ontwikkelingswerker/vrijwilliger of wel de initiatiefnemer. Het kost veel  tijd, energie en geld om een Integrated Solar Cooking bedrijfje van de grond te krijgen.  Veel tijd gaat zitten in: fondsenwerving (o.a. informatie materiaal zoals folder, film etc.), subsidie aanvragen, voorlichtingsmateriaal ontwikkelen voor de doelgroep in het ontwikkelingsland, het verantwoorden van tijd en geld, communicatie met sponsoren.  Het vraagt een jarenlange inzet om SCI in een regio te introduceren.

5. Bedrijfsplan / plan van aanpak

Maak vooral een plan van aanpak voor een eerste pilot (1 jaar) waarin deze voorwaarden verwerkt zijn. Om uw plan te maken kunt u gebruik maken van de informatie op deze website, onder andere bij ‘wie zijn wij?/ons archief’ .

Hier vindt u informatie over de meeste bovenstaande onderwerpen. U kunt materiaal vrij bewerken voor eigen gebruik.

Informatie over het land van uw belangstelling en solar cooking vindt u op www.solarcooking.wikia.com en klik rechts boven op ‘country by country resources’. Wellicht kunt u samenwerken met een lokale organisatie en gebruik maken van hun kennis en ervaring in dat land.

Enthousiast geworden? Als u denkt dat u een plan heeft waarin in bovenstaande voorwaarden wordt voorzien, neem dan contact met ons op. We werken graag met u samen.

Scholing in NL

Solar Cooking KoZon verzorgt op verzoek een workshop voor mensen die overwegen een Integrated Solar Cooking project te starten in een ontwikkelingsland. In onderling overleg kan het programma van de workshop worden vastgesteld. Bijvoorbeeld aan de hand van een Powerpoint presentatie en discussie over hoe u een project kunt starten en/of het maken van een CooKit en WAPI. Voor het maken van een CooKit moeten er in ieder geval 2 personen aanwezig zijn. De kosten zijn 20 euro per dag, 10 euro voor een halve dag.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op via jacomine.immink@solarcookingkozon.nl.