Geïntegreerd zonnekoken is goed is voor het milieu, verbetert het leven en de gezondheid van vrouwen en kinderen én bevordert de economische zelfstandigheid in Afrika. Dat brede effect  spreekt heel veel mensen aan. Daardoor zijn onze projecten heel geschikt als gemeenschappelijk projectdoel binnen bedrijven, organisaties en instellingen.

Service clubs (zoals Rotary, Zonta, Soroptomisten, Lions), kerkelijke organisaties, vrouwengroepen en scholen zoeken vaak een goed doel of een project om geld in te zamelen. Wij zijn graag bereid  een presentatie te geven en informatiemateriaal beschikbaar te stellen.

Weer andere organisaties organiseren inzamelingsacties. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een artikel over Solar Cooking in hun eigen nieuwsbrief.

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers de keus tussen een Kerstpakket of het schenken van een bedrag aan een goed doel. Enkele recente voorbeelden van schenkingen aan Solar Cooking KoZon: Rockwool B.V. en Wageningen Universiteit en Research Centrum (WUR).

Ook kiezen bedrijven bij een jubileum steeds vaker voor het aanwijzen van een goed doel in plaats van een jubileumgeschenk.

Wij zijn altijd bereid een presentatie te geven en PR-materiaal beschikbaar te stellen, zoals:

  • een korte film over de CooKit;
  • een PowerPoint presentatie;
  • strooifolders;
  • foto panelen;
  • ISC producten als demonstratie zoals  de CooKit en hooimand.

Vrijwilligersdagen

Er zijn ook bedrijven die hun medewerkers in de gelegenheid stellen één of meer dagen per jaar vrijwilligerswerk te doen. Wij kunnen altijd ondersteuning gebruiken. Bijvoorbeeld op het gebied van Fondsenwerving en PR, maar ook op technisch gebied, bij het ontwikkelen en verbeteren van de kookmiddelen. Ook voor onderwijsinstellingen liggen hier misschien mogelijkheden.

Donatie

Uw donatie kunt u overmaken naar:
NL 57 ABNA 0404 8116 71, t.n.v. Stichting Solar Cooking KoZon
NL 06 TRIO 0254 7056 34, t.n.v. Stichting Solar Cooking KoZon

Sponsoring in natura

Doordat we uitsluitend met vrijwilligers werken, kunnen we onze overhead laag houden (+5%). Dat betekent dat we bijna alle donaties aan onze projecten besteden. De kosten die we wel moeten maken hebben vooral betrekking op opslag van de goederen, kosten voor promotiemateriaal, drukken en verzenden van nieuwsbrieven en jaarverslagen, de hosting van de website, kosten van de bank e.d. Om deze noodzakelijke kosten zo laag mogelijk te houden, zoeken we steeds naar de goedkoopste mogelijkheid en maken we dankbaar gebruik van bedrijven die ons korting geven of gratis diensten of producten leveren.

Deze bedrijven steunen ons al.