Mbarara en Kampala

Sedert 2007 ondersteunt Solar Cooking KoZon de Solar Connect Association (SCA) in Uganda.  SCA is een ISC-bedrijf  met een maatschappelijke doelstelling (social business) voor de productie, marketing en verkoop van zonne – en andere energie besparende kooktoestellen. Het ISC / RET bedrijf is sinds 2014 financieel onafhankelijk.

verkooppunt

Togo Tilé, Ségou

Togo Tilé is in 2014 op bedrijfsmatige manier gestart. De productie, marketing en verkoop van CooKits, hooimanden en Solar Boxen loopt uitstekend. Solar Cooking KoZon ondersteunt het project twee jaar.

Gehandicapte vrouwen (en mannen)

Eén à twee keer per jaar vinden CSI-trainingen plaats voor gehandicapten. In deze projecten betalen de deelnemers niet de werkelijke prijs voor de kookmiddelen, maar alleen een symbolisch bedrag.

Bella vrouwen

In Mopti zijn vijf Bella vrouwen getraind in het geven van CSI-trainingen en het produceren van CooKits en hooimanden. Zij gaan zelf de productie, marketing , promotie en verkoop verzorgen.

Ouagadougou – AEDS

AEDS verzorgt de promotie en de trainingen. Ook maken zij de kooktoestellen zelf. Vorig  jaar heeft KoZon  een eenvoudige verkoop- en opslagruimte gefinancierd. Nu werken zij aan een bedrijfsmatige opzet.

CSI – Tanghin

In het ecologisch dorp Tanghin is men op eigen initiatief een zonnekook project gestart. Solar Cooking KoZon steunt hen nu in het opzetten van een social business.

Ndondol

Het pilot project in Ndondol is afgerond en Cartitas werkt aan een plan om te komen tot een social CSI-business. Zij worden daarbij mede ondersteund door de Solar Cooking KoZon   vertegenwoordigster in Senegal,  Fatim Diaw.