Koken met de zon is voor Afrika een uitkomst!

Maar… er is geld nodig om het geïntegreerd zonnekoken te introduceren en te promoten, de mensen te leren hoe ze het kunnen gebruiken en de lokale organisatie te leren zelfstandig de productie, de promotie en de trainingen te verzorgen.

Financiële steun

Daarom zijn alle bestuurs- en werkgroepleden actief in het uitdragen van de doelstellingen, visie en werkwijze van Solar Cooking KoZon. Wij verzorgen regelmatig lezingen bij bijvoorbeeld serviceclubs, kerken, scholen en verenigingen. We staan met onze stand op publieksevenementen. Wij geven presentaties of houden lezingen tijdens  seminars en congressen over Renewable Energy Technology voor huishoudens. We promoten het werk van Solar Cooking KoZon bij bedrijven en instellingen. We zoeken regelmatig de publiciteit met bijvoorbeeld een interview in een dagblad of tijdschrift.

Steeds vaker bieden bedrijven hun medewerkers de mogelijkheid om de waarde van het Kerstpakket te doneren voor een goed doel. Wij geven dan informatie over ons werk en plaatsen op verzoek een informatiestand. Ook wanneer mensen voor hun verjaardag of jubileum geld willen inzamelen voor onze projecten, bieden wij informatiemateriaal en  lenen wij hen – zo nodig – presentatiemateriaal, zoals CooKit en hooimand. In onze nieuwsbrieven en jaarverslagen  roepen wij mensen op ons werk financieel te steunen.

Sponsoring in natura

Natuurlijk is het fijn dat mensen ons steunen met geld, maar we zijn ook heel blij met sponsoring in natura. Daardoor kunnen we onze kosten lager houden, zodat nog meer geld naar de projecten gaat.

Transparantie

Transparantie over onze doelstellingen, onze activiteiten en het financieel management staat centraal. In onze nieuwsbrieven, jaarverslagen en op onze website vindt u alle belangrijke gegevens over onze stichting: bestuur, visie en beleid, een overzicht van onze projecten en (uitgeoefende) activiteiten en een volledige financiële verantwoording. Omdat alle bestuursleden en medewerkers op vrijwillige basis werken, zonder vergoeding, is onze overhead bijzonder laag. Gemiddeld 5% (PR en  voorlichtingsmateriaal en administratiekosten). Dat betekent dat: 95 % van onze inkomsten rechtstreeks ten goede komt aan de projecten in Afrika. Mede daardoor is Solar Cooking KoZon door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Solar Cooking KoZon steunen