verkooppunt

Togo Tilé, Ségou

Togo Tilé is in 2014 op bedrijfsmatige manier gestart. De productie, marketing en verkoop van CooKits, hooimanden en Solar Boxen loopt uitstekend. Solar Cooking KoZon ondersteunt het project twee jaar.

Gehandicapte vrouwen (en mannen)

Eén à twee keer per jaar vinden CSI-trainingen plaats voor gehandicapten. In deze projecten betalen de deelnemers niet de werkelijke prijs voor de kookmiddelen, maar alleen een symbolisch bedrag.

Bella vrouwen

In Mopti zijn vijf Bella vrouwen getraind in het geven van CSI-trainingen en het produceren van CooKits en hooimanden. Zij gaan zelf de productie, marketing , promotie en verkoop verzorgen.

Tiby

In het Tiby, omgeving Ségou, zijn tussen 2010 en 2015 ruim 800 vrouwen getraind in CSI. Uit die groep vrouwen zijn vier coöperaties gevormd, die op bedrijfsmatige wijze het geïntegreerd zonnekoken verder moeten verspreiden.