Vrijwilligers gevraagd

Hout wordt steeds schaarser en duurder in Afrika. Daardoor neemt de vraag maar het geïntegreerd zonnekoken enorm toe. Wij zouden die aanvragen graag honoreren, maar  daarvoor hebben wij wel vrijwilligers nodig die de projecten gaan begeleiden. Projectcoördinatoren moeten bereid zijn één of twee keer per jaar een of twee weken naar West- of Oost-Afrika te…

Vacature PR en fondsenwerving

Voor de werkgroep PR en fondsenwerving zoeken we vrijwilligers die één of meer van de volgende taken op zich willen nemen: schrijven/redigeren van teksten voor de website, nieuwsbrieven en jaarverslagen; de redactie en uitvoering van de nieuwsbrieven en jaarverslagen; (mede) verzorgen van het technisch beheer van de website; content beheer van de website; ontwikkelen van foto-…

Vacature projectcoördinator

Wij zoeken vrijwilligers die bereid zijn één of twee keer per jaar één of twee weken naar Afrika te gaan om in onze projectlanden de NGO’s te helpen bij het opzetten van kleine productie-eenheden. Het is de bedoeling dat deze ‘bedrijfjes’ na drie á vier jaar volledig zelfstandig en zonder financiële hulp, de productie, de…