Oriëntatie fase en plan van aanpak

Wij starten een project alleen als er lokaal een vraag is (doorgaans van een NGO) of wanneer er behoefte is aan (Integrated) Solar Cooking. De aanvrager stuurt een plan van aanpak / bedrijfsplan. Indien nodig  maken we samen met de aanvrager een plan van aanpak. Het plan is gebaseerd op hun kennis van de lokale situatie en onze ervaring met eerdere projecten. Zo ontstaat een uniek plan, toegespitst op de gemeenschap waar men Integrated Solar Cooking (ISC) wil introduceren.

Als het plan voldoet aan bepaalde criteria, kan de lokale organisatie subsidie krijgen van bijvoorbeeld Wilde Ganzen.  Of Solar Cooking KoZon zoekt een sponsor, bijvoorbeeld  een bedrijf, organisatie of instelling.

Implementatie fase

In de implementatiefase van CooKit (Solar Box), hooimand en hout besparende kooktoestel is de volgende lijn herkenbaar:

  1. Publieke voorlichting en Marketing: Interesse wekken en bewustwording bij potentiële gebruikers (vaak vrouwen) en beslissers (bijvoorbeeld lokale autoriteiten, dorpsoudsten)
  2. Kookgroepen en Home cooking parties: Verkrijgen van handigheid (vaardigheden) in het bereiden van voedsel en inpassen in en aanpassen aan bestaande gewoonten. Distributie en verkoop van kooktoestellen
  3. Organisatiestructuur: Het opbouwen van een infrastructuur waarmee gegarandeerd wordt dat Solar – en houtbesparende kooktoestellen verkrijgbaar zijn en dat kennis verspreid wordt.

Uitvoeringsfase

De uitvoeringsfase duurt enkele jaren, afhankelijk van de grootte van het project (aantal vrouwen, lokale fabricage, etc.).

In het begin van deze fase  worden in de beoogde locaties  instructrices geselecteerd en opgeleid om vrouwen voorlichting te kunnen geven en om de vrouwen Integrated Solar Cooking te leren. Tijdens de  publieksvoorlichting kan ieder die geïnteresseerd is in ISC, informatie krijgen over wat het inhoudt en hoe het in grote lijnen werkt. De  instructrices zijn naast voorlichtsters, ook ISC marketeers. Door het verkopen van de ISC kooktoestellen  kunnen zij inkomen genereren.

In de uitvoeringsfase kunnen vrouwen leren hoe je CooKits, hooimanden en hout besparende kooktoestellen maakt. Hierdoor kunnen zij geld verdienen. In samenspraak met de NGO bepalen we wanneer hiermee gestart gaat worden. Dit is mede afhankelijk van beschikbare middelen en materialen.

Marketing en productie

Scholingsfase

Hierna start het scholingsprogramma voor een van te voren bepaald aantal vrouwen. De NGO bepaalt de bezetting van de Solar Cooking Classes en welke groepen daarna volgen. Het resultaat van de scholing is aanmerkelijk beter als men groepen vrouwen kiest die bij elkaar in de buurt wonen en koken. De scholing bestaat uit een aantal lessen.

In de projectfasering bedenken we samen met de NGO in welk tijdsbestek een aantal groepen geschoold kan worden. Scholingsprogramma

Afrondingsfase

In deze fase wordt het opbouwen van een infrastructuur afgerond zodat gegarandeerd is dat ISC kooktoestellen  verkrijgbaar zijn en blijven en dat kennis verspreid wordt.